پادکست های صوتی مقامی

نعنا خشک عمده

🍂یلدا🍂 ✍️فرامرز_عرب_عامری،🎧 محمد_مقامی
✍️ نرگس_صرافیان_طوفان،🎧 محمد_مقامی
تدوین عزیزان زیبا، اجرا محمد_مقامی
قلم دکتر هادی ، محقق اردبیلی، اجرا محمد_مقامی
“بند”✍️نرگس_صرافیان_طوفان 🎙اجرا مقامی
پسرک، تنها ✍️نرگس_صرافیان_طوفان 🎙 محمد_مقامی
اجرامقامی🎧 شعر فاضل_ نظری
روزی تو خواهی آمد 🎶 اجرا 🎙محمد_مقامی.
فریاد✍️نرگس_صرافیان_طوفان 🎙محمد_مقامی
مسیر زندگی..🎧اجرا_مقامی
شعر_باران_قیصری🎧 اجرا_ مقامی
دکلمه🍉 شب یلدا🍉🍃شعر. فرامرز عرب عامری🍃 اجرا 🎙محمد_مقامی
🕪 تلنگر🌾 اجرا 🎙محمد_مقامی
شعر ببارندم 🍃هوشنگ ابتهاج🍃 اجرا 🎙مقامی
زمان میگذرد..🎙محمد_مقامی
شعر🌾شهریار🌾🎙محمد_مقامی
☘شعر پویا جمشیدی☘.اجرا🎙محمد_مقامی
شعر_نرگس_صرافیان🎧اجرا_مقامی
شعر_علی_نودهی🎧اجرا_مقامی
شعر_احمد_شاملو🎧 اجرا_مقامی
شعر_ بیا_ساقی_مهدی_اخوان_ثالث🎧اجرا_مقامی
فقر و مشکلات جامه🎧اجرا_مقامی
امتیاز دهید
5/5